Over deze titel

Maarten Koningsveld

Auteur | Politicoloog

We leven in een wereld waarin echt nieuws niet langer van ‘fake news’ te onderscheiden is. Waar je op basis van persoonlijke voorkeuren door onbegrijpelijke algoritmes precies de informatie aangeboden krijgt die past bij jouw wereldbeeld. En waarin de verschillen tussen de wereld van politiek en de wereld van grote technologiebedrijven steeds groter worden. Terwijl die bedrijven zich steeds meer als een overheid gedragen: ze leggen nieuwe vormen van infrastructuur aan en oordelen over wat wel en niet kan en mag op social media. De wereld verandert in hoog tempo en dat heeft gevolgen voor alle onderdelen van het dagelijks leven.

Maar wat betekenen al die veranderingen voor de overheid en voor jou als kiezer? Kunnen onze democratische instituties wel blijven zoals ze zijn ontworpen? Maarten Koningsveld bespreekt de belangrijkste oorzaken van de grote veranderingen in onze tijd. En hij onderzoekt op welke manier die van invloed zijn op de democratische rechtsstaat. Dit boek laat zien dat het tijd is om de democratische rechtsstaat te beschermen. En dat het daarvoor nodig is om te veranderen.

Wat zeggen lezers?

  • Het boek leest makkelijk. De schrijver duidt verschillende ontwikkelingen die zich nu afspelen en legt daar vaak verrassende verbanden tussen. Het is duidelijk dat hij weet waar hij over praat vanuit zijn ervaring. Het boek gaat over actuele thema’s en het bijzondere is dat de schrijver zich niet heeft laten verleiden om hier een waardeoordeel of politieke kleur in te vermengen. Het boek heeft mij aan het denken gezet.

    M. Raad
  • Dit boek is heel goed geschreven, leest erg makkelijk onder andere door de heldere voorbeelden. Het laat goed zien hoe de werelden van Tech en politiek steeds meer met elkaar verweven raken. Door voorbeelden over de bestorming van het Capitool en de toeslagenaffaire ook erg actueel. Het maakt heel helder dat veranderen moet, ook als het om een instituut als de democratische rechtsstaat gaat. Een aanrader!

    Dorine v. D